Miljö

RS Bilverkstad Den rostskyddsspecialiserade verkstaden

Miljö

 

Vi samarbetar med bl a Sita och Stena Recycling som tar hand om våra restprodukter och farliga avfall. Dessa företag ser till att allt återvinns och hanteras på ett korrekt sätt. Genom att återvinna avfall och restprodukter skapas en mer klimatnyttig hantering. Vi minskar utsläppen av växthusgaser genom att öka återvinning och återanvändning av vårt restavfall. För att lyckas med källsortering krävs ofta mer än man kanske tror. Vi har lärt oss att det lönar sig både för er och oss. Farligt avfall är ofta synonymt med svårt. Vi tar hand om vårt farliga avfall på rätt sätt tex spillolja, lösningsmedel och kemikalier. Vi sorterar allt (oljefilter, elektronik, batterier, metaller, gummi mm).Ett sätt att vårda vår jord för kommande generationer och för att kunna njuta av ett samhälle fritt från avfall.

Copyright 2012 © All Rights Reserved